Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að rekstur nýja sjúkrahótelsins verði boðinn út.

Gert er ráð fyrir að Landspítali bjóði út rekstur hótelsins í samvinnu við Ríkiskaup. 

Markmiðið með rekstri hótelsins er að útvega fólki af landsbyggðinni gistingu sem þarf á heilbrigðisþjónustu að halda, styðja við bataferli sjúklinga og að bjóða aðstandendum upp á gistingu.

Sjúkrahótelið verður tekið í notkun í byrjun árs 2018.

Frétt um málið má sjá hér

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, segir í viðtali við Morgunblaðið í dag að nýja sjúkrahótelið verði afhent til prófunar og úttektar í október næstkomandi.


Nýja sjúkrahótelið er með 75 herbergi á fjórum hæðum. Hótelherbergin geta nýst ólíkum þörfum gesta og eru bæði einstaklingsherbergi, herbergi fyrir fatlað fólk og fjölskylduherbergi.


Heilbrigðisráðherra skipaði á síðasta ári hóp sem vann skýrslu 2016 um mismunandi rekstrarform sjúkrahótelsins.


Ekki liggur fyrir ákvörðun heilbrigðisráðherra um rekstrarform nýja sjúkrahótelsins og mun ráðherra tilkynna um það síðar.

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, segir í viðtali við Morgunblaðið í dag að nýja sjúkrahótelið verði afhent til prófunar og úttektar í október næstkomandi.


Nýja sjúkrahótelið er með 75 herbergi á fjórum hæðum. Hótelherbergin geta nýst ólíkum þörfum gesta og eru bæði einstaklingsherbergi, herbergi fyrir fatlað fólk og fjölskylduherbergi.


Heilbrigðisráðherra skipaði á síðasta ári hóp sem vann skýrslu 2016 um mismunandi rekstrarform sjúkrahótelsins.


Ekki liggur fyrir ákvörðun heilbrigðisráðherra um rekstrarform nýja sjúkrahótelsins og mun ráðherra tilkynna um það síðar.

Hönnunarmars 2017 stendur nú yfir í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Eru þar sýndir helstu byggingareitir sem byggja á í miðborg Reykjavíkur.

Nýtt sjúkrahótel, sem tekið verður í notkun síðar á árinu, er hluti af Hönnunarmars 2017.

Eftir þvi sem Hringbrautarverkefninu framvindur munu bætast fleiri líkön við sýninguna þ.e. meðferðarkjarninn, rannsóknarhús og bílastæða - tækni og skrifstofuhús


VERKIS ER TIL FYRIRMYNDARVerkís, sem sér um verkeftirlit hins nýja sjúkrahótels, fékk nýlega afhent forvarnarverðlaun VÍS.

Hjá Verkís er mikil áhersla lögð á alhliða öryggi og er haft eftir talsmönnum fyrirtækisins að fjárfesting í forvörnum og öryggi skili sér margfalt til baka.

 

Í dag var rýmingaráætlun vegna byggingar nýja sjúkrahótelsins í Hringbrautarverkefninu virkjuð.

Að komu verktakar sem standa að byggingu sjúkrahótelsins ásamt Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins.

Æfingin gekk að óskum og að henni lokinni kynntu slökkviliðsmenn sér brunavarnir og öryggismál sjúkrahótelsins sem verður tekið í notkun á árinu 2017.

Heilbrigðisráðherra, Kristján Þór Júlíusson, opnaði í dag nýja götu sem er fyrsti áfangi í uppbyggingu í Hringbrautarverkefninu við Landspítala Hringbraut.

Fulltrúar frá sjúklingasamtökum tóku þátt í athöfninni með þvi að opna götuna formlega með ráðherra. Að því loknu gengu fulltrúar sjúklingasamtaka með ráðherra eftir nýju götunni sem liggur frá Barónsstíg að K-byggingu Landspítala samhliða nýju sjúkrahóteli sem tekið verður í notkun 2017.

Bygging sjúkrahótelsins gengur vel og er hluti af fyrsta áfanga uppbyggingar Nýs Landspítala (NLSH) við Hringbraut. Í sjúkrahótelinu verða 75 herbergi og með tilkomu þess breytist aðstaða fyrir sjúklinga og aðstandendur mikið til batnaðar.

Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra: "Það var ánægjulegt að taka þátt í þessum áfanga uppbyggingar í Hringbrautarverkefninu. Verklegar framkvæmdir við sjúkrahótelið ganga vel og opnun nýju götunnar er mikilvægur áfangi í heildaruppbyggingu nýs þjóðarsjúkrahúss."

Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH: " Í dag er ástæða til að gleðjast. Það var ánægjulegt að fá fulltrúa frá sjúklingasamtökunum til liðs við okkur í dag við opnun götunnar. Uppbygging Hringbrautarverkefnisins gengur vel, nýtt sjúkrahótel rís senn sem mun gerbreyta aðstöðu sjúklinga og aðstandenda þeirra. Við horfum björtum augum á framtíðina og á þá uppbyggingu sem hér á stað. Að þessu verki koma fjölmargir aðilar og verkefnið gengur vel“.


Nöfn fulltrúa frá sjúklingasamtökum sem tóku þátt í athöfninni:

Ólína Ólafsdóttir MS félagið, Emil Thoroddsen Gigtarfélag Íslands , Guðjón Sigurðsson MND félagið, Sveinn Guðmundsson Hjartaheill , Bergþór Böðvarsson Geðhjálp, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir Öryrkjabandalag Íslands, Bryndís Snæbjörnsdóttir Landssamtökin Þroskahjálp, Sigrún Gunnarsdóttir Krabbameinsfélag Íslands.

Nánari upplýsingar um sjúkrahótelið en það verður tekið í notkun 2017.

Aðalhönnuður sjúkrahótelsins er KOAN-hópurinn en forhönnun, skipulagsgerð, hönnun gatna og lóðar er unnin af Spitalhópnum. Húsið verður prýtt með steinklæðningum, listaverki eftir Finnboga Pétursson myndlistarmanni. Sjúkrahótelið verður fjórar hæðir og kjallari. Byggingin er 4.258 fermetrar að stærð. Hótelið mun tengjast barnaspítala og kvennadeild um tengigang.

Gunnar Svavarsson,framkvæmdastjóri NLSH, var gestur Morgunvaktarinnar á Rás 1 í morgun.

Þar fór Gunnar yfir stöðu Hringbrautarverkefnisins.

Í viðtalinu kemur m.a. fram að lokið verði við byggingu nýs Landspítala árið 2023 eins og áætlanir gera ráð fyrir.


Hér má hlusta á viðtalið við Gunnar

Bygging Sjúkrahótelsins gengur vel og byggingin farin að taka á sig mynd.

Stefnt er að þvi að hið nýja og glæsilega Sjúkrahótel, sem er fyrsta nýbyggingin í Hringbrautarverkefninu, verði tekin í notkun á vordögum 2017.

Starfshópur sem heilbrigðisráðherra skipaði til að fjalla um rekstur og þjónustu nýs sjúkrahótels ,sem verið er að byggja við Landspítala Hringbraut, hefur skilað skýrslu til ráðherra.

„Nýja Sjúkrahótelið verður mjög mikilvægt öllum landsmönnum og mun auka gæði á þjónustu til sjúklinga og aðstandenda þegar það verður tekið í notkun vorið 2017, segir Þorkell Sigurlaugsson sem var formaður nefndar heilbrigðisráðherra um rekstur nýs Sjúkrahótels“.

Sjúkrahótelið verður tekið í notkun næsta sumar og leysir brýna þörf sjúklinga fyrir gistiaðstöðu og mun styðja mjög við starfsemi Landspítala.

Nánar um Sjúkrahótelið:

Þar verða 75 herbergi en til samanburðar voru 25 herbergi í notkun á hótelinu við Ármúla.
Með rekstri hótelsins má ná fram verulegri hagræðingu innan Landspítala og heilbrigðiskerfisins almennt. Stórbætt þjónustu verður við sjúklinga sem áður var eingöngu hægt að sinna að hluta.
Náin tengsl við kvennadeild Landspítala, Barnaspítala og fjölmargar aðrar deildir spítalans eykur notagildi hótelsins. Þar verður lögð áhersla á heimilislegt umhverfi og gæði í veitingaþjónustu, heilbrigðistengdri þjónustu og að veita félagslega ráðgjöf, endurhæfingu og aðra stoðþjónustu. Aðstaða verður einnig fyrir aðstandendur sjúklinga en það getur verið mikilvægur þáttur í bataferli sjúklinga.

Tillögur starfshópsins um starfsemi hótelsins:

Starfshópurinn leggur til að tvenns konar gististarfsemi verði á hótelinu.
Annars vegar fyrir þá sem ekki eru innritaðir á Landspítala, en þurfa heilsu sinnar vegna að dvelja fjarri heimili sínu vegna rannsókna og/eða meðferðar.
Hins vegar er hótelið fyrir sjúklinga sem eru innritaðir á Landspítala en þurfa ekki að liggja á dýrum legudeildum spítalans. Þeir geta verið að jafna sig eftir aðgerð, eru í virkri meðferð eða sækja dag- og göngudeildarþjónustu og þurfa jafnfram eftirlit og stuðning. Í öllum tilfellum eiga sjúklingar samt að vera sjálfbjarga við athafnir daglegs lífs.

Hótelið mun valda straumhvörfum fyrir sjúklinga, ekki síst fyrir þá sem búa úti á landi og þurfa að sækja heilbrigðisþjónustu til Reykjavíkur.

Starfshópurinn leggur til að hótelið taki mið af starfsemi sambærilegra sjúkra- og sjúklingahótela á Norðurlöndum. Annað sem einkennir aðstæður hér á landi er takmörkuð heilbrigðisþjónustu víða um land. Tækifærin sem felast í nálægð við Reykjavíkurflugvöll meðan hann er í Vatnsmýrinni skipta hér einnig máli.

Skýrslu starfshópsins má sjá hér