Forstjóri Landspítala, Páll Matthíasson, segir í nýjum föstudagspistli að þegar nýr meðferðarkjarni verður tekinn í notkun þá mun það leysa þann vanda sem nú er vegna mikils álags á gjörgæsludeildir Landspítala.


Þetta mikla álag hefur það í för með sér að tugum aðgerða er frestað í viku hverri. Frá áramótum hefur 23 af 70 hjartaaðgerðum verið frestað vegna þess að gjörgæsludeildir spítalans hafa verið yfirfullar. 

„Álagið sem þessu er samfara fyrir sjúklinga og aðstandendur er gríðarlegt og starfsfólki sem neyðist til að fresta aðgerðum er heldur ekki skemmt. Í öllum tilvikum er viðkomandi komið í aðgerð eins fljótt og auðið er en samt sem áður þá er þetta ástand óásættanlegt“, segir Páll.


Fram kemur að með nýjum meðferðarkjarna, sem verið er að hanna, munu verða 24 fullkomin einbýli á gjörgæslu sem er aukning um 70% frá núverandi ástandi auk þess sem aðbúnaður verður miklu betri. Að auki eru þessi rými öll á sama stað þannig að nýting á starfsfólki og búnaði verður miklu betri en við núverandi aðstæður þar sem allt of fáum rýmum er dreift á tvö staði, Hringbraut og Fossvog.


Páll segir að frestanir á hjartaaðgerðum vegna plássleysis á gjörgæslu munu heyra sögunni til þegar byggingu nýs meðferðarkjarna verður lokið.


Grein Páls má sjá hér

Í Fréttablaðinu 4.9 birtist grein eftir Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra, Dag B. Eggertsson borgarstjóra og Pál Matthíasson forstjóra Landspítala um málefni nýs Landspítala. Þar kemur fram að víðtæk samstaða sé um nauðsyn þess að endurnýja húsnæði Landspítala og að tími uppbyggingar sé runninn upp. Farið er ítarlega yfir þau rök sem liggja að baki staðarvals á Hringbraut. Fram kemur að við staðarvalið hafi verið horft til þriggja þátta, góðs aðgengis, hagkvæmni í uppbyggingu og samstarfs við stofnanir. Niðurstaðan sé ávallt sú sama að Hringbrautin hafi þá kosti sem vega þyngst hvort sem horft er til faglegra eða fjárhagslegra þátta.

 

 

Grein í heild sinni má sjá á visir.is 

 

 

Handritsútgáfa grein:

 

Landspítali við Hringbraut

 

Víðtæk samstaða er um nauðsyn þess að endurnýja húsakost Landspítalans. Spítalinn nýtur trausts og velvildar landsmanna sem vilja hlúa að að starfsemi hans. Vilji Alþingis er skýr og hefur verið staðfestur með lögum. Stefna borgarstjórnar liggur fyrir í samþykktu skipulagi. Kyrrstaðan hefur verið rofin, tími uppbyggingar er runninn upp.

Uppbygging Landspítalans verður við Hringbraut. Mikil vinna var lögð í að finna þann stað sem best hentaði uppbyggingu og rekstri til framtíðar og fékkst niðurstaðan eftir yfirlegu og ítarlega skoðun fagfólks með breiða þekkingu á skipulagsmálum og spítalarekstri. Ólíkir hópar hafa endurmetið forsendur og skoðað staðarvalið frá ýmsum hliðum. Einkum þrír þættir hafa verið hafðir að leiðarljósi; gott aðgengi, hagkvæmni í uppbyggingu og samstarf við aðrar mikilvægar stofnanir í nágrenninu. Niðurstaðan er alltaf sú sama – staðsetning við Hringbraut hefur þá kosti sem vega þyngst, hvort sem horft er til faglegra eða fjárhagslegra þátta. Niðurstöður í nýrri skýrslu KPMG þar sem rýnt var í gögn um kostnað og hagkvæmni þess að byggja við nýjar sjúkrahúsbyggingar við Hringbraut eru enn ein staðfestingin á þessu.

Kostir uppbyggingar við Hringbraut

Aðgengi: Aðkomuleiðir að Hringbrautarlóðinni hafa reynst bestar  af þeim kostum sem skoðaðir hafa verið. Aðgengi sjúklinga er gott og verður enn betra með uppbyggingu samgöngumiðstöðvar í túnfæti spítalans, líkt og skipulag gerir ráð fyrir. Um helmingur starfsfólks spítalans getur gengið eða hjólað til vinnu við Hringbraut á innan við 14 mínútum sem felur í sér mikið hagræði fyrir fólkið, spítalann og umhverfið.  Meirihluti starfsmanna kemur til vinnu á undan aðaltoppi morgunumferðar. Landspítalinn vinnur að því að auka hlutfall starfsmanna sem nýta vistvænan ferðamáta, þ.e. koma í strætó, gangandi eða hjólandi. Hlutfallið er nú um fjórðungur og fer hækkandi. Þessi jákvæða þróun  mun skipta miklu máli og auðvelda umferð við og í nágrenni spítalans.

Hagkvæmni: Mikil hagkvæmni felst í uppbyggingu við Hringbraut í ljósi þeirrar staðreyndar að stærstur hluti húsakostsins sem þar er fyrir nýtist áfram, alls um 56.000 fermetrar. Þar vegur þungt nýlegt og vel búið húsnæði barnaspítalans sem kennt er við Hringinn. Annað staðarval krefst miklu fleiri nýbygginga með tilheyrandi kostnaðarauka. Ljúka þyrfti öllum byggingum áður en nýr spítali á nýjum stað gæti tekið til starfa. Slíkar aðstæður skapa þrýsting sem leiðir til enn frekari kostnaðarauka. Bið eftir bættum húsakosti Landspítala -  sem þegar er orðin allt of löng – yrði miklu lengri ef leita þyrfti að nýrri lóð og vinna tilheyrandi skipulag, hanna nýjar byggingar og ný samgöngumannvirki og skipuleggja aðkomu á nýjum stað. Ljóst er að nýr spítali tæki ekki til starfa fyrr en í fyrsta lagi á árinu 2030 ef hefja þyrfti undirbúningsferlið að nýju. Slíkt er ekki boðlegt, hvorki sjúklingum né starfsfólki.

Nágrenni: Landspítali á í nánu samstarfi við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og líftæknifyrirtæki sem nú eru að byggjast upp í nágrenni hans. Í því felast mikil tækifæri fyrir uppbyggingu Landspítala sem háskólasjúkrahúss landsins og nálægðin við þekkingarsamfélagið í Vatnsmýrinni skiptir verulegu máli.

 

Hefjumst handa

Stórar ákvarðanir sem varða ríka hagsmuni margra eru oft umdeildar. Ákvörðun um framtíðaruppbyggingu sjúkrahúss allra landsmanna er svo sannarlega stór og mikilvæg og því var viðbúið að skoðanir yrðu skiptar. Rík áhersla hefur verið lögð á það í ákvarðanaferlinu að vanda til verka og að eiga svör við allri málefnalegri gagnrýni. Niðurstaðan sem liggur fyrir er skýr og afdráttarlaus. Uppbygging við Hringbraut er skynsamleg og rétt niðurstaða. Þess vegna er mikilvægt að hefjast handa svo ljúka megi verkinu og endurbyggja þjóðarsjúkrahús Íslendinga sem fyrst.

Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans, birtir í dag á heimasíðu spítalans vikulegan pistil.

Umfjöllunarefnið er að þessu sinni sú uppbygging sem fyrirhuguð er við stækkun Landspítala við Hringbraut.  Páll segir að á þessu ári sé búið að áætla um einum milljarði vegna verkframkvæmda við sjúkrahótel og til fullnaðarhönnunar meðferðarkjarnans. Ákvörðun um staðarval hafi verið margoft endurskoðuð og niðurstaðan ávallt sú sama að Hringbraut sé heppilegasta staðsetningin.

„Ræður þar miklu kostnaðarþátturinn en dýrast og raunar áhættusamast er að byggja nýtt sjúkrahús frá grunni. Byggingarmagnið er einnig umtalsvert minna þar sem unnt er að nýta 56.000 fm eldri bygginga við Hringbraut, nálægðin við þekkingarsamfélagið í Vatnsmýrinni skiptir miklu fyrir háskólasjúkrahús og svo mætti áfram telja“, segir Páll.

Í pistlinum víkur Páll einnig að framkvæmdin sé umfangsmikil og kostnaðarsöm en að aðstæður í þjóðfélaginu ráði þvi að ekki sé unnt að ráðast í endurnýjun alls húsnæðis spítalans.

„Eftir vandlega skoðun á sínum tíma var það niðurstaðan að í algerum forgangi væri að sameina bráðastarfsemi spítalans í nýjum meðferðarkjarna við Hringbraut“, segir Páll.

 Páll segir jafnframt að á næstunni fari fram lokahönnun meðferðarkjarnans og að þvi verki komi hundruðir starfsmanna spítalans.

„Nýlega var endurskipað í fjölda rýnihópa og var þá sérstök áhersla lögð á að kalla til yngra starfsfólk með yfirgripsmikla þekkingu á starfseminni. Framundan er endurrýni á meðferðarkjarnann með gleraugum "Lean" aðferðafræði. Mun sú rýni skila betri og markvissari nýtingu húsnæðis“, segir Páll og  bendir á að þetta sé spennandi og skemmtilegt verkefni og einstakt tækifæri til að hanna húsakost í kringum besta verklag og þjónustu.

Pistil Páls má sjá hér