HÖFUNDAR

POMONA
Arkitektar:

Arkís
THG arkitektar

Landslagsarkitekt:
Landmótun

Verkfræðiráðgjöf:
Mannvit

Samstarfsaðilar:
Aarhus Arkitekterne
Rambøll Danmark
Torgið Teiknistofa
Veðurvaktin
 
TILLAGAN
Greinargerð
Kynning
Teikningar

Í greinargerð með tillögunni kemur fram að forsendur hönnunar séu að lega gömlu Hringbrautar haldist óbreytt og styrkist sem borgarbreiðgata. Nýbygging spítalans er einungis á suðurhluta lóðarinnar meðfram endilangri Hringbraut. Þess vegna tryggir tillagan ekki samþættingu núverandi bygginga og nýbygginga. Lóðin er fullnýtt. Uppbygging síðari áfanga nyrst á lóðinni er um margt áhugaverð en úr tengslum við aðalstarfsemi spítalans. 


Ekki er sýnt fram á með sannfærandi hætti að spítalasvæðið verði að virku rými í borgarmyndinni og myndi samfellda heild fyrir uppbyggingu svæðisins.

Staðsetning byggingarinnar verður einnig til þess að markmiðum samkeppnislýsingar um heildstætt yfirbragð er ekki mætt. Nýbyggingarnar hafa engu að síður yfir sér vandað yfirbragð og tekist hefur að skapa björt og áhugaverð rými milli byggingarhlutanna.

Sú ákvörðun höfunda að viðhalda núverandi gatnakerfi verður til þess að umferð bíla er bundin við jaðra nýbyggingasvæðisins. Það sama á við um umferð hjólandi og gangandi fyrir utan stíg sem þverar lóðina á mörkum háskóla- og spítalahlutans. Aðkoma sjúkrabíla er góð. Aðalaðkoma að spítalanum er augljós en hún er langt frá aðkomu að bráðamóttöku.

Innri tengsl nýrra og núverandi starfseininga spítalans mæta ekki markmiðum samkeppnislýsingar. Hins vegar er starfseiningum innan nýbygginga ágætlega fyrir komið. Innra fyrirkomulag bráðamóttöku er mjög gott.

Byggingum háskólahluta er dreift um svæðið þannig að tengsl þeirra innbyrðis slitna um of og ná ekki að skapa þá samstæðu heild háskólahlutans sem sóst er eftir.

Grunnmyndir hæða eru ekki í samræmi við forsögn. Stöðlun innan nýbyggingarinnar er ágæt en skilar sér ekki í sveigjanleika hennar. Svigrúm til stækkunar er nokkuð. Fyrsti áfangi veldur ekki röskun á starfsemi spítalans á framkvæmdatíma en gerir það í síðari áfanga.

Með tilliti til stofnkostnaðar er tillagan metin hagkvæm en telst ekki stuðla að hagkvæmni í rekstri starfseminnar.

1. áfangiFullbyggð lóð